Målningar


Bengt Orup i ateljen i Paris 1947.

Orup hörde till pionjärerna inom efterkrigsmodernismen i Sverige. Redan 1946 under en resa i Frankrike experimenterade han med en renodlad, geometrisk formvärld som knöt an till l´art concret. Under slutet av 40-talet och början av 50-talet skapade han en serie konkreta målningar med ett raffinerat enkelt spel mellan geometriska former och starka kontraster. Dessa verk tillsamman med vad han senare åstadkom under 80- och 90-talet placerar honom i främsta rummet bland nordiska konkretister.  Under 60- och 70-talet hängav han sig under några år åt ett informellt lyriskt måleri. Men detta blev en parentes. Snart lekte han åter med de geometriska formerna. Ytan var hans uttrycksmedel. Ljuset var hans utmaning. Det spel mellan volym, yta och djup som uppstår tillsammans med en intensiv sinnesupplevelse. Det rör sig om glidningar mellan de mest distinkta former och kaos. Naturligtvis handlar det om skönhet. Vägen hette både lek och allvar, tro och tvivel, men alltid var hållningen innerlig och existentiell.

Årtal Titel Teknik Mått (H x B)

1932 Träd på ön Trallingen Olja på pannå 22 x 30 cm

Första oljemålningen.


1938 Landskap Olja på duk 32 x 40 cm
Målad i Paris

1940 Den blå grinden Olja på pannå 31 x 40 cm

Uppskattat årtal


1939 Den vita väggen Olja på duk 26 x 34 cm

1941 Stilleben Olja på duk 32 x 25 cm
Tillhör Ystads Konstmuseum

1941 Stilleben Olja på duk 30 x 35 cm
Tillhör Ystads Konstmuseum

1942 Sjöbodar Olja på duk

1944 Husgavlar Olja på duk 40 x 45 cm

Årtal ungefärligt


1942 Snöskottare Olja på duk 60 x 70 cm

1944 Disponent Johanssons hatt Olja på duk 42 x 55 cm

1943 Siesta Olja på duk 60 x 78 cm

Konsthallen i Hishult.


Uppskattat årtal.


1944 Harlekin Olja på duk 87 x 57 cm

1947 Positiva önskningar på svart Olja på pannå 61 x 122 cm

1946 Januari Olja på duk 52 x 66 cm

1945 Fiskar Olja på duk 50 x 63 cm

1945 Fiskar Olja på duk 45 x 25 cm

1947 Figurkomposition Gouache 56 x 77 cm

1946 Figurkomposition Gouache 38 x 56 cm

1946 Figurkomposition Olja på duk 47 x 38 cm

1948 Kinesisk dröm Olja på pannå 39 x 50 cm

1947 Figurkomposition Olja på duk 40 x 34 cm

1945 Hus med cirkel Olja på duk 27 x 41 cm

Konsthallen i Hishult.


Uppskattat årtal.


1945 Konstruktiva fasader Olja på duk 30 x 48 cm

Uppskattat årtal


1946 Konkretion 1 Olja på duk 25 x 35 cm
Målades hösten 1946 i S:t Paul de Vence. En av de första nonfigurativa målningarna i Sverige efter andra världskriget. Deponerad på Ystads Konstmuseum.

1947 Konkretion Olja på duk 24 x 33 cm

Objekt per sida: 5 10 25 50 100 Sida: 1 2 3 4
Producerad av: 040