Målningar


Bengt Orup i ateljen i Paris 1947.

Orup hörde till pionjärerna inom efterkrigsmodernismen i Sverige. Redan 1946 under en resa i Frankrike experimenterade han med en renodlad, geometrisk formvärld som knöt an till l´art concret. Under slutet av 40-talet och början av 50-talet skapade han en serie konkreta målningar med ett raffinerat enkelt spel mellan geometriska former och starka kontraster. Dessa verk tillsamman med vad han senare åstadkom under 80- och 90-talet placerar honom i främsta rummet bland nordiska konkretister.  Under 60- och 70-talet hängav han sig under några år åt ett informellt lyriskt måleri. Men detta blev en parentes. Snart lekte han åter med de geometriska formerna. Ytan var hans uttrycksmedel. Ljuset var hans utmaning. Det spel mellan volym, yta och djup som uppstår tillsammans med en intensiv sinnesupplevelse. Det rör sig om glidningar mellan de mest distinkta former och kaos. Naturligtvis handlar det om skönhet. Vägen hette både lek och allvar, tro och tvivel, men alltid var hållningen innerlig och existentiell.

Årtal Titel Teknik Mått (H x B)

1986 PROCC Olja på duk 172 x 142 cm
Deponerad på Ystads Konstmuseum.

1986 PROCC II B Olja på duk 172 x 142 cm

1984 Målning Olja på duk 82 x 65 cm

1986 PROCC Olja på duk 35 x 27 cm

Deponerad på Ystads Konstmuseum.


1990 PROCC II Olja på duk 41 x 33 cm

1992 PROCC VIII Olja på duk 54 x 46 cm

1991 PROCC III Olja på duk 46 x 38 cm

1991 PROCC II Olja på duk 46 x 38 cm

1993 PROCC I Olja på duk 61 x 50 cm

1993 PROCC II Olja på duk 61 x 50 cm

Objekt per sida: 5 10 25 50 100 Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producerad av: 040