Målningar


Bengt Orup i ateljen i Paris 1947.

Orup hörde till pionjärerna inom efterkrigsmodernismen i Sverige. Redan 1946 under en resa i Frankrike experimenterade han med en renodlad, geometrisk formvärld som knöt an till l´art concret. Under slutet av 40-talet och början av 50-talet skapade han en serie konkreta målningar med ett raffinerat enkelt spel mellan geometriska former och starka kontraster. Dessa verk tillsamman med vad han senare åstadkom under 80- och 90-talet placerar honom i främsta rummet bland nordiska konkretister.  Under 60- och 70-talet hängav han sig under några år åt ett informellt lyriskt måleri. Men detta blev en parentes. Snart lekte han åter med de geometriska formerna. Ytan var hans uttrycksmedel. Ljuset var hans utmaning. Det spel mellan volym, yta och djup som uppstår tillsammans med en intensiv sinnesupplevelse. Det rör sig om glidningar mellan de mest distinkta former och kaos. Naturligtvis handlar det om skönhet. Vägen hette både lek och allvar, tro och tvivel, men alltid var hållningen innerlig och existentiell.

Årtal Titel Teknik Mått (H x B)

1947 Figurkomposition Olja på duk 40 x 34 cm

1945 Hus med cirkel Olja på duk 27 x 41 cm

Konsthallen i Hishult.


Uppskattat årtal.


1945 Konstruktiva fasader Olja på duk 30 x 48 cm

Uppskattat årtal


1946 Konkretion 1 Olja på duk 25 x 35 cm
Målades hösten 1946 i S:t Paul de Vence. En av de första nonfigurativa målningarna i Sverige efter andra världskriget. Deponerad på Ystads Konstmuseum.

1947 Konkretion Olja på duk 24 x 33 cm

1948 Konkretion Olja på duk 20 x 30 cm

1947 Konkretion Olja på duk 30 x 42 cm

1950 Cirkelkomplex Olja på duk 115 x 87 cm

1950 Röd rektangel Olja på duk 37 x 45 cm

1950 Utan titel Olja på duk 37 x 45 cm

Objekt per sida: 5 10 25 50 100 Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producerad av: 040