Målningar


Bengt Orup i ateljen i Paris 1947.

Orup hörde till pionjärerna inom efterkrigsmodernismen i Sverige. Redan 1946 under en resa i Frankrike experimenterade han med en renodlad, geometrisk formvärld som knöt an till l´art concret. Under slutet av 40-talet och början av 50-talet skapade han en serie konkreta målningar med ett raffinerat enkelt spel mellan geometriska former och starka kontraster. Dessa verk tillsamman med vad han senare åstadkom under 80- och 90-talet placerar honom i främsta rummet bland nordiska konkretister.  Under 60- och 70-talet hängav han sig under några år åt ett informellt lyriskt måleri. Men detta blev en parentes. Snart lekte han åter med de geometriska formerna. Ytan var hans uttrycksmedel. Ljuset var hans utmaning. Det spel mellan volym, yta och djup som uppstår tillsammans med en intensiv sinnesupplevelse. Det rör sig om glidningar mellan de mest distinkta former och kaos. Naturligtvis handlar det om skönhet. Vägen hette både lek och allvar, tro och tvivel, men alltid var hållningen innerlig och existentiell.

Årtal Titel Teknik Mått (H x B)

1950 Fallande och stigande Olja på duk 68 x 41 cm
Trycktes som affisch till utställning på Lunds Konsthall 1976.

1950 Opus 7 Olja på duk 67 x 57 cm

1950 Svarta vinklar Olja på duk 27 x 44 cm

1950 Opus nr 12 Olja på duk 38 x 68 cm

1953 Tandong Olja på duk 116 x 81 cm

1951 Tapopo Olja på duk 100 x 80 cm

1951 Komposition Olja på pannå 169 x 114 cm

1953 Sonat Olja på duk 48 x 220 cm

1953 Utan titel Gouache 44 x 34 cm

1953 Utan titel Gouache 44 x 34 cm

Objekt per sida: 5 10 25 50 100 Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producerad av: 040