Målningar


Bengt Orup i ateljen i Paris 1947.

Orup hörde till pionjärerna inom efterkrigsmodernismen i Sverige. Redan 1946 under en resa i Frankrike experimenterade han med en renodlad, geometrisk formvärld som knöt an till l´art concret. Under slutet av 40-talet och början av 50-talet skapade han en serie konkreta målningar med ett raffinerat enkelt spel mellan geometriska former och starka kontraster. Dessa verk tillsamman med vad han senare åstadkom under 80- och 90-talet placerar honom i främsta rummet bland nordiska konkretister.  Under 60- och 70-talet hängav han sig under några år åt ett informellt lyriskt måleri. Men detta blev en parentes. Snart lekte han åter med de geometriska formerna. Ytan var hans uttrycksmedel. Ljuset var hans utmaning. Det spel mellan volym, yta och djup som uppstår tillsammans med en intensiv sinnesupplevelse. Det rör sig om glidningar mellan de mest distinkta former och kaos. Naturligtvis handlar det om skönhet. Vägen hette både lek och allvar, tro och tvivel, men alltid var hållningen innerlig och existentiell.

Årtal Titel Teknik Mått (H x B)

1955 Juni Olja på duk 65 x 54 cm
Tillhör Per Ekström-museet, Öland

1955 Juli Olja på duk 65 x 54 cm
Tillhör Per Ekström-museet, Öland

1955 Juli Olja på duk 65 x 54 cm
Tillhör Per Ekström-museet, Öland

1956 Domsten augusti Olja på duk 81 x 65 cm

1956 Oktober Olja på duk 90 x 116 cm

1954 Svart vitt Olja på duk 100 x 80 cm
Tillhör Per Ekström-museet, Öland

1957 Oktober Olja på duk 89 x 116 cm

1965 Ibiza 13 oktober Olja på duk 99 x 136 cm

1963 Minne av en natt Olja på duk 89 x 116 cm

1974 Komposition Olja på duk 66 x 81 cm

Ungefärligt årtal.


Objekt per sida: 5 10 25 50 100 Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producerad av: 040