Målningar


Bengt Orup i ateljen i Paris 1947.

Orup hörde till pionjärerna inom efterkrigsmodernismen i Sverige. Redan 1946 under en resa i Frankrike experimenterade han med en renodlad, geometrisk formvärld som knöt an till l´art concret. Under slutet av 40-talet och början av 50-talet skapade han en serie konkreta målningar med ett raffinerat enkelt spel mellan geometriska former och starka kontraster. Dessa verk tillsamman med vad han senare åstadkom under 80- och 90-talet placerar honom i främsta rummet bland nordiska konkretister.  Under 60- och 70-talet hängav han sig under några år åt ett informellt lyriskt måleri. Men detta blev en parentes. Snart lekte han åter med de geometriska formerna. Ytan var hans uttrycksmedel. Ljuset var hans utmaning. Det spel mellan volym, yta och djup som uppstår tillsammans med en intensiv sinnesupplevelse. Det rör sig om glidningar mellan de mest distinkta former och kaos. Naturligtvis handlar det om skönhet. Vägen hette både lek och allvar, tro och tvivel, men alltid var hållningen innerlig och existentiell.

Årtal Titel Teknik Mått (H x B)

1972 Varm kväll Olja på duk 53 x 65 cm

1975 Minne av en resa till aftonland Olja på duk 65 x 85 cm

Ungefärligt årtal


1974 Landskap Akvarell 29 x 34 cm

1974 Landskap Akvarell 29 x 34 cm

1975 Spanish return Olja på duk 82 x 65 cm

1975 Spärrat blått område Olja på duk 50 x 61 cm

Årtalet är uppskattat.


1979 NR 1 1979 Olja på duk 119 x 92 cm

1979 PROCC I Olja på duk 116 x 89 cm
Tillhör Helsingborgs Museum.

1985 PROCC VII Olja på duk 100 x 73 cm
Deponerad på Ystads Konstmuseum.

1980 Utan titel Olja på duk 62 x 51 cm

Objekt per sida: 5 10 25 50 100 Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producerad av: 040